Naar overzicht

Het dienstbare podium

28 mei 2018 - 3 min. leestijd
Beerd Beukenhorst
Speech Republic Coach

Toekomst

Heb jij ook een aarzeling om op het podium te stappen, omdat je niet per se het centrum van alle aandacht hoeft te zijn? Denk jij misschien ook dat het podium meer een plek is voor grote ego’s, die graag in de spotlights willen staan? Well, think again…

Het podium bestaat namelijk niet bij de gratie van de spreker, maar bij die van het publiek. Het is een plek waar je iets kan geven en delen. Hier kan je je publiek laten nadenken over bepaalde onderwerpen en gevoelens meegeven over maatschappelijke of sociale kwesties.

De Klassieke Oudheid

In de Klassieke Oudheid – de bakermat van het westerse theater – hadden ze al door dat de functie van het podium niet de verheerlijking van het individu is, maar de verbetering van de samenleving. Om dit te bereiken lieten zij het publiek nadenken en voelen over dingen die er toe deden. Door maatschappelijke kwesties aan te kaarten in het theater werd de kracht van het podium ingezet om de democratie en de publieke zaak te versterken.

De Trojaanse Vrouwen

Bijvoorbeeld, door het uitspelen van goed opgebouwde verhalen kon het publiek zich beter verplaatsen in andermands perspectief. Zo liet de theaterschrijver Euripides in zijn stuk Trojaanse Vrouwen (415 v.C.) de gruwelijke gevolgen van het beleg van Melos aan de Atheners zien. Zo werd er bij het publiek empathie gekweekt, voor het lot van de verliezers. Hij gaf in het stuk geen lessen aan de soldaten of aan de politici, maar liet het publiek slechts voelen wat de gevolgen waren van de expansiedrift van Athene. Na de jarenlange strijd tegen Troje werden ook talloze stukken opgevoerd over die oorlog, met een expliciete dubbele functie: de thuisblijvers in te laten zien wat de soldaten hadden meegemaakt en de voormalige soldaten een vorm van traumaverwerking te bieden.

Theotocratie

Zowel Socrates, Plato en Aristoteles wezen op de kracht van het podium om ‘een andermands ziel te bewegen’ (psychagogia). Het publiek werd emotioneel geraakt en veranderde daardoor hun mening over bepaalde zaken. Dit fenomeen was zo wijdverbreid, dat Plato zelfs sprak van een theatocratie. 

Maatschappijkritische kunstenaars

Tegenwoordig bestaan er vele vormen van maatschappijkritische kunstvormen, waarin de kunstenaar zijn publiek in de gelegenheid stelt een kwestie vanuit een ander perspectief te bekijken, stof tot nadenken geeft en hun ‘ziel beweegt’. Welk podium of medium de kunstenaar ook kiest: het gaat in eerste instantie om geven en niet om nemen.

De les

Leer dus van de Oude Grieken en realiseer dat je vanaf het podium echt iets kan betekenen voor de ander. Laat je niet afschrikken door de misvatting dat iedereen op het podium staat voor zijn eigen ego, maar vraag je af wat jij te geven hebt aan je publiek. Die dienstbaarheid zal door het podium dubbel en dwars beloond worden….

Magiemoment

Ontvang elke maand inspiratie voor magische communicatie in je mailbox.
We sturen alleen nuttige e-mails, beloofd!

Wij vinden spam ook vervelend en zullen niet meer dan één keer p.w. uitzenden.