Naar overzicht

Winter series – Historische speeches

26 februari 2018 - 5 min. leestijd
Beerd

Er zijn weinig speeches in de geschiedenis die zo effectief het verschil hebben gemaakt als The Gettysburg Address van Abraham Lincoln. Op 19 november 1863, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, sprak hij slechts twee minuten ter inwijding van een militaire begraafplaats. In die korte tijd bracht hij zijn publiek van intens verdriet, verbittering en moedeloosheid naar berusting, hoop en een gevoel van saamhorigheid met de vijandige Zuiderlingen, verbonden door een gedeelde ideologie die tot op de dag van vandaag standhoudt. Dat is nog eens impact!

Hoe hij dat deed? Deze analyse laat zien waarom die zo effectief was én waarom iedere krachtige speech zijn kern laat ontstaan vanuit het publiek, de JOU….

 

IK

Persoonlijk

Lincoln was van eenvoudige komaf, was autodidact, bescheiden en wars van poespas. Zeker tijdens deze speech ging het allebehalve om hem, dus maakte hij zichzelf kleiner zodat zijn publiek nog groter werd. Hij is één van hen, zo stelt hij, want we zijn allemaal gelijk: ‘Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.’

Passie

De haast zakelijke toon in de eerste regels staat in schril contrast met de diepe emoties die iedere aanwezige op dat slagveld moet hebben gevoeld. Lincoln start met een wat droge opsomming; waar hij staat, wat hij doet en dat dat een goed idee is: ‘We are met on a great battlefield of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.’

Maar in de volgende zin springt hij ineens in een overtreffende trap, waarmee hij de aandacht resoluut wegneemt van hemzelf en zelfs zijn publiek. Het gaat níet om de mensen vandaag, het gaat om de gevallen helden: ‘But, in a larger sense, we can not dedicate—we can not consecrate—we can not hallow—this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract.’ Er bestaan geen geluidsopnames van deze speech, maar bij het lezen van deze zinnen hoor je haast zijn stem aanzwellen met scherpte en vuur!

 

IETS

Conflict

Een speech op een begraafplaats tijdens de Burgeroorlog: conflict moet haast tastbaar aanwezig zijn geweest. Lincoln maakt echter ook slim gebruik van het innerlijk conflict bij zijn publiek, dat zich machteloos voelt bij al dat lijden. In bovenstaand citaat lijkt Lincoln dat machteloze gevoel nog groter te maken, door te impliceren dat de deftige ceremonie die ze aan het uitvoeren zijn hoogmoedig en nutteloos is! Hij zegt in feite: “Het is een misverstand om te denken dat wij, de levenden, ook maar iets kunnen bijdragen aan het inwijden van deze grond”. Maar hij wijst de levenden direct op hun verantwoordelijkheid: ‘It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.’ Door de scherpte van het innerlijke conflict te gebruiken creëert hij nog meer urgentie voor zijn actie-boodschappen!

 

JOU

Ja’s

De kracht van deze speech zit hem vooral in Lincoln’s vermogen om briljant aan te haken bij zijn publiek: de JOU-dimensie. Zo is werkelijk iedere zin een Ja-statement! Lees de hele tekst maar eens door en ga na hoe vaak je jezelf ‘Ja’ hoort zeggen in je hoofd.

Actie en Belofte

Maar de absolute voorwaarde om je publiek van A naar B te bewegen is een ijzersterke Actie, plus een Belofte die uitlegt waarom die actie een goed idee is. Alle laatste zinnen zijn stuk voor stuk Acties met Beloftes. Wat levert het zijn publiek op om zijn acties op te volgen? Dat de doden niet voor niets gestorven zijn, dat vrijheid opnieuw geboren wordt, dat het Amerikaanse ideaal zal overleven: ‘It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us—that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion—that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain—that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.’ Door die Beloftes volgen Amerikanen tot op de dag van vandaag zijn Acties op en is The Gettysburg Address één van de belangrijkste teksten in de Amerikaanse geschiedenis.

Wil jij ook met zo weinig woorden zoveel impact hebben? Richt je dan op op de grootst mogelijke Actie aan je publiek en zorg dat je er ijzersterke Belofte naast kan zetten!

Magiemoment

Ontvang elke maand inspiratie voor magische communicatie in je mailbox.
We sturen alleen nuttige e-mails, beloofd!

Wij vinden spam ook vervelend en zullen niet meer dan één keer p.w. uitzenden.